BASIJABULELE ABABUKELI ISINQUMO SE-1KZN TV

Ilanga langeSonto - - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO

KUQOPHEKE umlando emkhosini womhlanga nonyaka ngesikhathi isiteshi somsakazo kamabonakude I-1KZN TV sisakazela bukhoma umhlaba wonke lomkhosi oholwa yisilo samabandla ugoodwill Zwelithini obusesigodlweni enyokeni, Kwanongoma, enyakatho yekwazulu Natal ngempelasonto.

Lokhu kwenze ukuba abazali bezingane ebezibalwa ngezinkulungwane bakwazi ukulala ubuthongo bezibona bukhoma ukuthi ziphephile.

Lesi sinyathelo esithathwe ngusihlalo ophethe ibhodi yalo msakazo udokotela Themba Fakazi sishayelwe elikhulu ihlombe ngabantu abaningi. Minyaka yonke kuye kuboniswe lo mkhosi sewadlula kepha kulokhu udkt Fakazi uthe:

”Siyisiteshi esincane kepha esikhula ngesivinini esikhulu.thina sisakazela umphakathi wonke futhi sigxile ekuvusele-

leni amasiko esizwe samazulu njengoba sinohlelo olusihloko sithi ”Ebukhosini”. Kusithokozisile uma sithola izingcingo nemibiko ivela kubabukeli bethu bencoma lesisinyathelo.

Ngeke ngilibale ukubonga kumphathi wezinhlelo zethu, umnu Edwin Mncwango, osebizwa ngele ”Nkunzi kayihlehli” okunguye odidiyele lonke uhlelo kusukela ekuseni laze layoshona," ephetha.

Ngisho nayizolo bewusakhonjiswa umkhosi womhlanga kulesiteshi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.