UZALO

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UQHABANGA ucela u-innocentia ukuba angathi vu kunkunzi ngobudlelwano babo. UGC wenqaba ukuphuza imishanguzo.

Umastermind ucikwa yisenzo sika

Mumsy sokuphinde anyamalale.

U-innocentia ufaka ubudlelwano bakhe nonkunzi engcupheni ecabangela umangcobo.

Ngesikhathi ezithola empintshelwa ekhoneni u-innocentia, uveza imfihlo okunokwenzeka iqede ngempilo kamangcobo. Umaximba uphatheka kabi uma ebuka isimo sendodana yakhe. Umastermind ufuna impendulo kumumsy. Ujojo unengebhe uma ezwa isicelo sikagc sokuthi amvakashele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.