SCANDAL!

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

INDODA ethile iyelutheka kanti kunowesifazane okumele abhekane nothile. Uchantal ubanjwa oqotsheni. Uzinzile uduma ngezinto ezingaphusile. Kunothile okhathazeke ngokuthi ilunga lomndeni wakhe lihlangene nezenzo zobugebengu. Uthando lothile wesilisa osemncane lufinyelela emaphethelweni. Ugloria ufuna kungenele ingalo yomthetho empilweni yakhe yangasese.

Ustokkies umangazwa yimizwa akade engayilindele. Ubaba wothile udinwe uthelwa ngamanzi uqonda ngqo endodeni esencane eyokhiphela kuyo intukuthelo. Akusiwo wonke umuntu owamukela isixoliso.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.