RHYTHM CITY

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UCUBA uxwayisa upuleng ngegenesis Fellowship

Church. Upalesa ukhetha ukubhekana ngqo namadimoni akhe njengoba ephindela eguinjini lakhe. Udavid no

Andiswa babhekana nobuhlungu bokulahlekelwa ngupearl.

Umawewe ufaka ingcindezi kulungile yokuthi amkhokhele enye imali. Uwiseman uxwayisa upuleng ukuthi angamvumeli usuffocate ukuthi abuye empilweni yakhe. Upuleng kubukeka sengathi limbambe phansi ibandla. `Upalesa ushiya umkhukhu wakhe. U-emmanuel ukhetha ukuba athole usizo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.