LISEKHONA ITHEMBA KOBETABALASA

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedi sizungu - ZOWAKHA MBATHA

SEKUNTWELA ezansi kumculi wasemlazi eningizimu yetheku ofufusayo esekuneminyaka eminingi etabalasa.

Unkos’khona Mkhize owaziwa kangcono ngelikagabade, ugqame esebenza nabaculi bakuleli lokishi asebephumelele okubalwa kubona uprofessor nomfowabo ucharecter, upastor Mjosty nabanye asondelene nabo.

Ingoma ayenze kamuva ethi “Weekend” ithola ukuthokozelwa zikhathi zonke njengoba eseke wayishaya naseyadini lodumo kwachazeka abantu, wayishaya futhi ngesikhathi uprofessor ethula inkampani yakhe ngesonto eledlule, abebekhona bakhombisa ukuyithakasela.

Uthi muva nje usethi uma ethwabaza elokishini bamumemeze bathi “Thatha Gabade” athi sekuyitemu asecabanga nokulenza igama lakhe.

Sekunama- video lapho izintokazi zimncoma ngale ngoma zithi umgruvo wange- weekend awugqugquzelayo kule ngoma uzikitaza ngaphakathi.

Ugabade uthi ulekelelwe nguspirit wasekalawa Jazmee oqophe inqwaba yabaculi balesi sitebele esaziwa izwe lonke. “Ngafika eseyenzile i- beat, ngayigibela wavele wachazeka, wahlanya. Babe sebemvumela ekalawa ukuba ayisebenze ayiqede ngoba bayangazi, ngasinda kanjalo nasekukhokheni.

"Zikhona ezinye esesizenzile nakuba ngingenankampani engiqopha ngaphansi kwayo, kodwa zihlabahlosile njengoba zinabantu abaziwayo ocharecter, Ntokozo Masinga, Madanon noMjosty.

"Kusengenzeka futhi ngengeze ezinye ngoba angikayiphothuli i-albhamu, bengisezwa amanzi ngobhoko ngale single kodwa kuyethembisa,” kusho yena ehleka eqhuma phezulu.

Uthi isiyatholakala kwi-itunes, nakwezinye izitolo zomculo kwiinternet.

Uqhube wathi maduze nje uma konke kuhamba kahle, abantu bemeseka ngendlela abasameseka ngayo izotholakala i-albhamu. zowakha@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.