UZALO

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UNKUNZI ukhumbuza umangcobo ukuthi kukhala isicathulo sikabani.

Umanzuza nommeli Zulu bagwema ukuhlangana. Ukhumbulani uveza ukuthi akumhambeni kahle kwabesifazane. Umastermind ukhathazekile ngokonakala kwezinto. Usmangele uhlangana nokhumbulani odangele. Umanzuza uzimisele ngesidlo sakusihlwa esiphakamiswe ngumfu Mdletshe. Ukhumbulani usaba ukuthi usmangele ngeke ayamukele kahle imfihlo yakhe. Uzekhethelo uthuswa wulwazi alutholayo ngonkunzi kanti uzimisele ukuthola iqiniso. Kungabe umanzuza nommeli Zulu bazidonsela amanzi ngomsele?

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.