KUNGASE KUDALEKE UQHEKEKO KWI-IFP

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

MHLELI: Ake ngiphawule ngodaba lokuthatha umhlalaphansi kukamntwana wakwaphindangene, inkosi Mangosuthu Buthelezi.

Siyabonga ngobuqhawe bakhe nobuhlakani bokuhola inhlangano yakhe I-IFP (Inkatha Freedom Party) ngempumelelo, njengoba iqembu lakhe eselihole iminyaka engaphezulu kwamashumi amane.

Nginovadlwana ngokungase kwenzeke kule nhlangano uma umntwana wakwaphindangene esethathe umhlala phansi. Inkinga yokubangwa kwezikhundla isizoqala kuleli qembu.

Le nkinga izodalwa wukuthi abathile ngaphakathi eqenjini bafune umholi othize nabanye bafune owabo umholi.

Lokhu kuyawabulala amaqembu. Isibonelo nje kwipac (Pan Africanist Congress) kwathi uma kudlula emhlabeni urobert Sobukwe iqembu laba nezinkinga.

Kuyoyisiza I-IFP ukuhamba ezinyathelweni zikashenge ngoba uma bengakwenzanga lokho iqembu liyoba sengcupheni yokwehlelwa ngabalandeli balo.

Abaholi baleli qembu kuyobasiza ukubekezelelana, bahloniphe umphakathi, bangajahi imali, badlalele kude nenkohlakalo ngoba iyona umbidlizi wamaqembu.

Njabulo ‘isendlulambede’ Gebashe Umzimkulu

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.