Uvuma eyokuchapha omunye umculi ngenhlamba umgarimbe

Ilanga langeSonto - - Izithombe - LUCKY CAIN lucky.cain@ilanganews.co.za

ISILOMO esingumculi wekwaito esimangaze abaningi ngokugagula inhlamba ezinkundleni zokuxhumana sithi asigudluki embhalweni waso obesiwubhekise kuzakwabo usjava.

Umgarimbe uthi usamile kwakubhalile ngalo mculi njengoba eze wambiza ngaphansi kwesiketi.

Ukuxabana kwalaba baculi kuqale ngemuva kokuba umgarimbe efake isithombe esiveza ubuntu bomculi we- hip hop u-emtee obuphenduke inhlekisa ezinsukwini ezedlule.

Ngokusho kukamgarimbe ukufaka kwakhe lesi sithombe ubenxusa abantu ukuba bangahlekisi ngoEmtee njengoba bese beqalile ukuhlekisa ngobuntu bakhe.

“Ngifake lesi sithombe ngabe sengibhala ngesilungu ngathi ‘ no

body shaming’. Ngemuva kwalo mbhalo ngitshelwe ngabantu ukuthi nangu usjava ebukisa ngami. Nebala ngiwubonile umbhalo wakhe engichaza njengomculi onengoma eyodwa sengathi yimoto ka-ice cream.

"Ngivele ngacasuka ngamtshela izindaba zakhe ngoba ngeke ngithule umuntu ebukisa ngami engehlisa isithunzi,” kusho umgarimbe engeza ngokuthi ngeke adlale iciko elihola ngenyanga.

“Akanake izindaba zakhe ahlukane nami. Anginankinga naye ngoba angikaze ngisho lutho ngaye noma kuyena, angagxambukeli ezindabeni ezingamthinti,” kusho lo mculi othi uzwe ngabantu ukuthi usjava uyiqondise kuyena le nkulumo eneziswana nakuba engaligagulanga iciko elinengoma eyodwa. Uthi akazisoli ngenhlamba ayisebenzisile ngoba kumcasulile okushiwo ngaye.

“Sengidlulisile ngoba ngimtshelile, kukuyena uma esenenkinga nami, angixabene naye kodwa kumele azi ukuthi ngeke asho akuthandayo ngami bese ngiyathula. Lokhu ngingakwenza kunoma ngubani ongidelelayo ikakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana,” esho.

Ngakolunye uhlangothi usjava uthe akakugqizi qakala ukuthukwa umgarimbe.

“Abantu bahlale bengithuka, ngakho kufana nokuthela amanzi emhlane wedada akushilo,” kusho usjava.

Uthi akazi ukuthi umenzeni umgarimbe aze emthuka kodwa akuyona into azoyigxilisa emqondweni wakhe ngoba kuningi akwenzayo futhi impilo iyaqhubeka.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.