Ubufakazi boqhekeko kutira nomampintsha

Kuvele umbhalo obalisayo kamampintsha kwi-instagram

Ilanga langeSonto - - Izindaba - THANDI ZONDI

UMBHALO obalisayo kaMampintsha (Mandla Maphumulo) awufake enkundleni yokuxhumana i-instagram ubukeka uqinisekisa amahlebezi osekunesikhathi eside elokhu evela, athi abasabhekani nodj Tira (Mthokozi Khathi).

Kuleli sonto umampintsha ufake ivideo kadj Tira kwi-instagram, wabe esebhala ngezansi kwayo umazwi athi: “Ngikhumbula sisazwana, sisadla ama-savana. Kodwa ngise-west manje, kuyanyiwa ngapha, kodwa kulungile, sikwenzile okuhle phambi komhlaba. Ngenza njengoba ubufisa, luphi uthando pho mkhulu?”

Akuthathanga sikhathi eside, waphinde wawucisha lo mbhalo - nokho uwucishe intatheli yelaNGA langesonto isikwazile ukuwuthatha.

Kuzokhumbuleka ukuthi isiminingana imibiko eshicilelwe yilaNGA langesonto neminye imithombo yabezindaba mayelana namahlebezi athi lab’ osaziwayo sebeyinkukhu nempaka. Kodwa kuyo yonke le mibiko bebelokhu bephike njalo ukuthi kukhona ukungahoshelani phakathi kwabo.

Abaziqekethayo bathi phakathi kwezinto ezidale ukungahoshelani kwabo kubalwa ukungahloniphani kwazise ngemuva kokuba umampintsha esungule inkampani wenze kwabanzima ukusebenza nabanye.

Imithombo eyahlukene ibisola umampintsha ngokungazibambi izingcingo zikatira uma efuna ukukhuluma ngebig NUZ kwazise leli qembu lisengaphansi kweAfrotainment.

Impumelelo yenkampani yakhe kuthiwa iyona eyenze wangabe esazinaka ebezithinta ibig NUZ njengoba kwesinye isikhathi ubesebuye engabonakali uma leli qembu liqashiwe ukuzonandisa.

Kuthiwa yilokhu nokunye okwenze laba bangabe besazwana njengoba notira egcine eseziqhubekela namanye amaciko angaphansi kwenkampani yakhe, wakhohlwa ngebig NUZ.

Kwesinye isikhathi udanger (Mzi Tshomela) oyilungu lebig NUZ ubebonakala ehamba nolvovo ukuyonandisa, umampintsha engabonwa nangalukhalo. Umampintsha ufake wonke umfutho wakhe ekukhuliseni inkampani yakhe i-west Ink asayinde kuyo ubabes Wodumo ongomunye wabaculi abashisa izikhotha kulezi zinsuku.

Phambilini UDJ Tira uke waphumela obala ngala mahlebezi, wathi uyakujabulela ukuphumelela kukamampintsha ukuba akwazi ukuzivulela eyakhe inkampani.

Wakuchitha ukuthi abasezwani, wathi okwenza bengasachithi isikhathi esiningi ndawonye wukuthi umampintsha umatasa nobabes Wodumo, kanti naye umatasa namaciko asayinde ngaphansi kwenkampani yakhe. UDJ Tira uzwakale engumuntu okhungathekile uma ebuzwa futhi yileli phephandaba ngesimo sobudlelwano babo emuva kwalo mbhalo.

“Angazi ngithini, kuyangixaka lokhu engikuzwayo. Angazi yini (umampintsha) ake ayicela ngangamenzela yona ngoba ngisho umsebenzi wakhe wase-west Ink ngiyameseka kuwona. Angazi ngempela ukuthi kanti yini le okumele ngiyenze. Mina bengizitshela ukuthi siyazwana sonke lesi sikhathi,” kusho UDJ Tira ngezwi elizwakala linokukhathazeka.

Uthi kabasasichithi isikhathi esiningi ndawonye kodwa usuke ezitshela ukuthi umampintsha umatasa. Uthi uchitha kakhulu isikhathi sakhe nodanger oyilunga lebig NUZ.

Umampintsha akatholakalanga ukuba aphawule kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela. Inombolo ashayelwe kuyo ibingangeni.

Amanye amahlebezi ake avela okuthiwa adala ukungezwani phakathi kwalaba kuthiwa wukwenqaba kukadj Tira ukusayinda amaphepha avuma ukuba ibig NUZ ithole ama- royalties. Kuthiwa leli qembu kalikaze liwathole selokhu kushone ur Mashesha (Sibusiso Khomo).

Ephendula uthe: “Kayikho into enjalo. Kanginawo amaphepha ake afika kumina adinga ukusayinwa,” kuphetha yena.

tzondi@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.