THANDI ZONDI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

1 WAZE wayisiphoxi webusiswa odume ngevosho! Ungavele ukhethe ukukhulelwa ngesikhathi esinjena pho! Amanye amantombazane agcwele emajimini alwela i- summer body, kodwa wena wakhetha ukuletha umkhaba... Ubungeke ulinde uze ukhulelwe ngonyaka ozayo pho? Okungiphatha kabi wukuthi uzosidansela kanjani ukulesi simo okusona manje? Angikushayeli umthetho ngesisu sakho kodwa bekumele usibuze thina njengabalandeli bakho ukuthi usungakhulelwa yini. Kanti ubhizi uyachoma engomeni kamaphorisa uthi “Noma ungamnika na next week imina isteringi” kanti wazi kahle ukuthi indoda usuyibambe ngesisu.

2 ABANYE abantu bazalwa bembethe, inhlahla yabo ngeke uyifanise nalutho. Siyazwelana nokwenzeke kunozinti weqembu ikaizer Chiefs u-itumeleng Khune. Okufike kwangiqeda amandla ukuthi kuthiwe uzodlala noma kanjani yize elimele, lokhu bamtshele engakafiki epolokwane lapho ibafana Bafana ikhempe khona. Lokhu kusho ukuthi ikhempu ayisho lutho kukhune, nokuthi futhi laba abanye onozinti awukho umsebenzi wabo - hhayi cha ngiyakuvuma mfokakhune.

3 NIYALIKHUMBULA leli qembu okwakuthiwa ibenzy nomzakes? Lashonaphi ngempela? Ngike ngabona ubenzy ephithizela ethekwini, ngithi ngiya ngapha ngiphambane naye, uma engaphithizeli umthola ehlezi emotweni yakhe ngaphandle egagasini MVG kuze kuse. Lapho ukhona sicela incazelo ukuthi ngabe kukhona yini okudayisayo okukuphithizelisa ubusuku bonke. Singezwa-ke kuthiwa usuboshiwe njengoba uphithizela kanjena nje. Ngiyakhumbula ukuthi ngikubone kancane engomeni katira ethi “Malume”.

Nakhona akucaci noma uvela njengomculi noma uthanda ukubukwa nje, ngizwe uthi “Oryt” kwaphela kanjalo. Cacisa ndoda wenzani? Liphi iwele lakho owawucula nalo?

4 LELI khehla elingu-arthur Mafokate kazi licabanga ukuthi siyizimpuphu zalo yini thina. Akukudala kakhulu ememezela ukuthi uselaxaze phansi umculo, usezogxila kwamanye amabhizinisini, gwiqiqi usesitshela ukuthi unengoma entsha. Umthetho wakho uthi asikholwe yikuphi thina? Thatha isinqumo, wenze into eyodwa - musa ukusidida nje. Kufana nale nto eniyenza nochomie, ibizwa ngani ngempela? Nisajola noma anisajoli? Uma nisajola phumelani obala.

5 BAQINISILE uma bethi unkulunkulu ngeke akuphe konke. Uyabona umondli Ngcobo unethalente eliyisimanga kodwa uyivila. Kunini sezwa ngengoma yakhe ethi Inkanyezi kodwa lutho ukuphakama ingoma. Uzosola bani-ke ngoba ingoma imnandi futhi abantu bayayithakasela uma uyicula emingcwabeni? Inkinga yakho-ke nje wubuvila. Wena wazi ukuthi uma ingoma isikhala sekuphelele - khohlwa-ke mfana, kuyasetshenzwa. Le Nkanyezi othi isamile emkhathini izoma ize iwe wena ulibele ukulala. Vuka Mondli uyeke ukulala nokukhamisa.

MONDLI NGCOBO BUSISWA ARTHUR Mafokate KHUNE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.