GENERATIONS: THE LEGACY

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UTAU uzimisele ngokulwa nabakwamoroka. Kungabe uzondiwe uzompakishisa izikhwama yini umpho? Amadlozi ayakhuluma afuna ukunakwa. Ugog’ Flo uphatheka kabi uma ebona asekwenzile. Ufana uvalelisa kudadewabo enesazela sokuthi kunokwenzeka angaphinde ambone. Unamhla uthumela incwajana, udinga imali kwabakwamoroka. Umavis uthuka kuphele nasozwaneni uma ezwa ukuthi kwenzekeni emalini yenkonzo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.