U-BARBIE NODADEWABO BAHLENGA IMVELO

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BHEKI NDLOVANA

BARBIE DOLPHIN MAGIC (2017) UMQONDISI: Conrad Helten ABALINGISI ABAQAVILE: Erica lindbeck (Barbie), Shannon ChanKent, Kazumi Evans, Adrian Petriw (Ken).

UHLOBO: Animation, Adventure

NJENGOBA kuvalwa izikole nje izingane zidinga ukujatshuliswa, zithathwe zivakashiswe. Enye indawo ekahle yokuvakashisa izingane futhi eziyithokozelayo yisecinema. Kufanele-ke uma abantwana beyiswa e- cinema bakhethelwe i- movie ezohambisana nezinga abakulo, ezokwazi ukubathokozisa, baphume benelisekile.

Imovie yethu yanamhlanje esihloko sithi Barbie Dolphin Magic (2017) ibalungele abantwana futhi maningi amathuba okuba ibathokozise.

Kule movie okulingisa kuyo opopayi kuhamba phambili unodoli wodumo, ubarbie, nodadewabo omncane. Bavakashela umngani wabo, uken, esiqhingini esinemvelo enhle futhi ehehayo ehlala ekujuleni kolwandle ebizwa ngokuthi yi- coral reef. Ngesikhathi befika laphaya, babona ihlengethwa ( dolphin) elihle ngendlela eyisimangaliso, elidle ngemibala ehehayo yothingo lwenkosazana.

Ngemuva kokuba isigelekeqe esithile esinomhobholo, esizama ukuntshontsha imvelo yasolwandle siyoyidayisa ngemali enkulu, ubarbie, udadewabo noken bathatha isinqumo sokuba bayivikele le ndawo.

Ngesikhathi benza lowo msebenzi wokuvikela imvelo, bahlangana ne- mermaid.

Kuba khona isimo esingesihle uma behlangana nabathile - kodwa akukho dlame olutheni noma ukulimazana okuzokwethusa izibukeli ezisencane.

Le movie idonsa ihora nemizuzu emithathu. Izovula ema- cinema akwaster Kinekor mhla ziyi-8 kuZibandlela (December).

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.