Ukhozi FM ake lusiyeke ngama-model C

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

MHLELI, ngifisa ukwedlulisa ukukhathazeka ngokwenziwa ngumsakazi wokhozi umshengu kasigiya Ngengoma.

Lo msakazi uke wathola ukugxekwa ezinkundleni zokuxhumana ngendlela asakaza ngayo kusigiya Ngengoma, wavele wagijima wayophendula abantu emaphepheni, wakhala ngokuthi abantu bazenza ongoti bokusazaka.

Ngicela ukusho ukuthi umshengu vele akakwazi ukusakaza umaskandi - wonke umsebenzi udinga isipiliyoni, lesi angenaso kule ndima kamaskandi.

Isibonelo nje, uma kuqeda kudlala ingoma kacela Zimnike umfoka Mtshali, sisuke thina balaleli silindele ukuba umsakazi ananele lelo ciko ngezibongo zalo phela, ukukhombisa ukuthi wenza into anolwazi lwayo.

Umshengu akawazi amaciko kamaskandi, indlela asakaza ngayo ikwenza wozele emini ungumlaleli. Ukhozi akeliyeke le nto yokusifunza abasakazi abangama-model C bazosakaza umaskandi.

Uhlelo lukasigiya Ngengoma alunamfutho, luyezelisa nje, sesiphephela kwezomphakathi ngolukamaskandi.

Ngihlaba ikhwelo kubaphathi bokhozi ukuthi lo Mshengi wabo ulunge khona kwizinhlelo zothando azenza ebusuku, siyambonga ku maskandi.

Thokozani Mchunu emabola

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.