IYAQHUBEKA IFILIMU ENGOBRENDA: BONGANI FASSIE

Ilanga langeSonto - - Izindaba - NTOMBI KHUMALO

UBONGANI Fassie oyindodana yesihlabani somculo esingasekho ubrenda, ushaya phansi ngonyawo uthi akukho muntu ozovimba ukuqoshwa kwefilimu kanina.

Lokhu kulandela ukusabisa kukasello Chico Twala ngokuthi uzofaka amaphepha enkantolo avimba inkampani yaphesheya kwezilwandle esanda kuveza ukuthi imatasa ngokwenza ifilimu yokuqala ezoveza impilo kabrenda.

Utwala usebenze isikhathi eside nobrenda njengemenenja no- wakhe.

Le nkakha nayo engumculi ohlonishwayo ezweni yanconywa kakhulu ngokuvusa ubrenda ngesikhathi esecwilile, benza ama-albhamu ayenezingoma ezashisa izikhotha ezifana novulindlela, Nomakanjani, Impundulu, My Baby nezinye.

Ngemuva kokuthi inkampani yase-united Kingdom (UK) ishowbizbee Film Productions imemezele ukuthi ithungatha umuntu ozodlala indawo ephambili kule filimu kabrenda, utwala udinwe wagana unwabu, wasabisa ngokuyifaka enkantolo, wathi ayinalo ilungelo lokwenza ifilimu ngobrenda.

Ubezeseka ngokuthi akukho muntu onelungelo lokuthinta umsebenzi omningi wezingoma zikabrenda ngoba usaziphethe (Copyrights ownership).

Uthe futhi okumdinayo ukuthi le nkampani yaphesheya ayizange izihluphe ngokumthinta kwazise ayimazi kahle ubrenda kepha yena umazi ukusuka nokuhlala kwazise ngaphambi kokushona kwakhe, wayehleli eduze kwakhe.

Kodwa ubongani, ozosebenzisana nale nkampani yaphesheya njenge-executive producer, ubhodle umlilo, wazikhahlela ngazo zombili izinsongo zikatwala.

“Iyangidina indaba kachico. Akangiphethe mina futhi akasiphethe siwumndeni wakwafassie. Wagcina ukuphatha umama esaphila. Thina sizoqhubeka nokwenza ifilimu kabrenda, akekho umuntu ozosivimba,” kusho ubongani. Ebuzwa ngokuqhubekayo kulolu daba uchico uvumile ukuthi daba lwale filimi selukubameli futhi bahlose ukuba lugcine lungene enkantolo.

“Ubongani akanalo ilungelo lokusebenzisana nale nkampani yaphesheya ngaphandle kwemvume yethu. Sinesivumelwano esibhalwe phansi esasenza naye eminyakeni eyi-8, emva kokudlula kukabrenda emhlabeni. Ngeke akwazi ukuphula leso sivumelwano. Yikho sesithi udaba asilufake enkantolo ngoba lokhu asekwenza akusahambisani nesivumelwano esasenza,” kusho uchico.

Uthe ulindele impendulo yokuthi kuyiwa nini enkantolo angahle ayithole ngomsombuluko kubameli bakhe.

Uvaughn Eaton, okhulumela ubongani Fassie, uthi abaqondisisi kahle ukuthi impi katwala imayelana nani ngoba isivumelwano ubongani ayesenze nenkampani yakhe (utwala) sanqanyulwa (terminated) ngonyaka ophelile.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.