UBONGE UMARAWA NGOKUMTAKULA OWAXOSHELWA UKUGWAZISA OKHOZINI

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu - NTOMBI KHUMALO

WENZELWE ufefe owayesebenza naye kwametro FM umsakazi ongasasebenzi ngemuva kokuxoshelwa ukugwazisa emsebenzini.

Uchilli M udalule ukuthi utakulwe ngurobert Marawa ngokumnika imali ngesikhathi empintshekile ngonyaka odlule. Bobabili bake basebenza kwimetro FM eminyakeni edlule.

Uchilli M wayeshayela uhlelo olwalungena maphakathi nezinsuku maphakathi kuka-12 kuya ku-3 kanti umarawa ubenza olwezemidlalo njalo ngo 6 ntambana kusukela ngomsombuluko kuya ngolwesihlanu.

Umarawa uxoshwe kulesi siteshi ngemuva kwengxabano ende nezikhulu zakwa-sabc abezisola ngokugxambukela emsebenzini wakhe.

Njengamanje usesebenza kwisupersport International.

Uchilli M, ogama lakhe langempela nguvukani Masinga, yena uxoshwe okhozini FM ngemuva kokutholakala enecala lokugwazisa abaculi ukuze kudlalwe umculo wabo kulesi siteshi.

Ekhuluma ohlelweni lukadj Sbu, kwimassiv Metro, lapho bekumenywe khona umarawa, uchilli M uze wakhumula isigqoko ebonga enconcoza ngesenzo sikamarawa sokumsiza empintshekile.

“Mfowethu, ngithi angithathe leli thuba ngibonge ngokungisiza ngesikhathi ngisosizini. Indlela owenza ngayo yangithusa.

"Kuyakhombisa ukuthi ungumuntu omnene. Sengathi okwenze kimina unkulunkulu engakubusisa ngokukuphindaphinda,” kusho uchilli M.

Ephendula umarawa uthe uyakubonga okushiwo nguchilli M kuye.

“Ngesikhathi ungitshela ukuthi usenkingeni angifunanga ukubuza ukuthi uzoyenzani leyo mali futhi uzoyikhokha nini. Okumqoka ukuthi ubuyidinga kanti ngenhlanhla benginayo. Lapha emhlabeni wonke umuntu uyawenza amaphutha kodwa akumele ahlulelwe,” kusho umarawa.

Mayelana nokuthi uzobuyela yini kwimetro FM noma komunye umsakazo, umarawa uthe akafuni ukutatazela kodwa ufuna ukusebenzela umsakazo lapho bonke abalandeli bakhe bezokwazi ukumlalela khona.

Le mpendulo yakhe cishe abanye bengayihumusha ngokuthi ngeke ajoyine isiteshi sikat-bo Touch esitholakala kwi-internet, njengoba kuke kwanamahlebezi okuthi angase ajoyine sona lesi siteshi.

Umarawa nochilli M bangomkhaya Kwazulu-natal. Umarawa udabuka eshowe kanti uchilli M ungowasentuzuma.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.