UMHLAZIYI UBONA AMATHUBA EZOMNOTHO KWEYASE-DAVOS

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BHEKI NDLOVANA Ezomnotho

UMHLAZIYI wezomnotho, usolwazi Bonke Dumisa utshele

ILANGA Langesonto izolo ukuthi into ebaluleke kakhulu emhlanganweni waminyaka yonke iworld Economic Forum, wukuxhumana kosomabhizinisi bamazwe nabatshali zimali abasuke behambele le ngqungquthela.

Nakuba kuye kube nezinkulumo ezethulwayo ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela, kodwa lolu xhumano yilona athi lusemqoka kakhulu.

Yilo lolu xhumano olunikeza osomabhizinisi nezikhulu zikahulumeni ithuba lokudayisa izwe ngenhloso yokunxenxa abatshali zimali.

Owakulo nyaka umhlangano owenzelwe edavos, eswitzerland, uzoqala ngolwesibili, zingama-23 kwephezulu uze uphothulwe ngoLwesihlanu.

Usol Dumisa uthi kulo mhlangano abaholi bamazwe ahlukene, wosozimali nabatshali zimali abaqhamuka emazweni ehlukene bavulelana izifuba ngezinto eziyizingqinamba ekuthuthukisweni komnotho emazweni abo nasemhlabeni jikelele, bese bezama ukuqhamuka nezisombululo kulezo zingqinamba.

Kuyaziwa ukuthi isimo somnotho emhlabeni jikelele sisantengantenga.

Ukuntengantenga kwaso kunomthelela omubi kakhulukazi nakubantu emazinge-ni aphansi ngenxa yokusweleka kwemisebenzi.

Ithimba laseningizimu Afrika lizobe liholwa yisekela likamengameli wezwe umnu Cyril Ramaphosa, ophinde abe nguMengameli we-african National Congress (ANC).

Kuleli thimba kukhona ongqongqoshe abehlukene nosomabhizinisi okubalwa kubo nomacaphuna kusale wakuleli, umnu Patrice Motsepe oyinjinga yezimayini.

Okuphambili okulindelekile yikho ukuba leli thimba lenze konke okusemandleni ukudoba abatshali zimali.

Umnu Bonang Mohale, oyi-chief Executive Officer ye-business Leadership South Africa uthi ukuya kulo mhlangano kubanikeza ithuba elikahle lokuveza ushintsho olubonakalayo ngeningizimu Afrika nokuvuselela ukwethembela emnothweni wezwe, kwabasemazweni omhlaba.

Abanye abaholi bamazwe abazobe bekhona kule ngqungquthela kubalwa umengameli wase-united States of America (USA), umnu Donald Trump, okunguyena ozokwethula inkulumo eqavile yosuku.

Abanye abazobe bekhona ngumnu Emmarson Mnangagwa onguMengameli wesikhashana ezimbabwe, ngumengameli waserwanda, umnu Paul Kagame, nabanye abaningi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.