Idili lomculo lokukhumbula uhugh

Kulindeleke abaculi abanohlonze

Ilanga langeSonto - - Izindaba - INTATHELI YELANGA LANGESONTO

KULINDELEKE ukuba namuhla ngesonto kutheleke izinkumbi edilini lomculo lokukhumbula nokuvalelisa ingwazi ye-jazz uhugh “Bra Hugh” Masekela, odlule emhlabeni ekuqaleni kwaleli sonto.

Leli dili lizoqala emini ngehora le-12 e-university of Johannesburg, egatsheni elisesoweto, eningizimu yegoli.

Ngolwesihlanu kube nenkonzo yesikhumbuzo kabra Hugh, ebisesan Kopano Community Centre, e-alexandra, eningizimu yegoli. Le nkonzo beyethanyelwe yinqwaba yamaciko adumile nezikhulu zikahulumeni.

Phakathi kwamanye amaciko abehambele le nkonzo kubalwa udorothy Masuka naye ongumculi we-jazz, ngujonas Gwangwa oyingwazi yawo lo mculo, ngusonkondlo ophinde abe ngumbhali onohlonze udon Mattera, Yvonne Chaka Chaka, Thandiswa Mazwai, nabanye abaningi.

Kuleli dili lanamuhla kulindeleke inqwaba yabaculi asebenzisane nabo ohambweni lwakhe lwempilo.

Ezoo Lake kuzoqhutshekwa kuze kube wulwesine lulunye enyangeni ezokwethwasa unhlolanja (February), kukhonjiswa ngemifanekiso eqoshiwe ngempilo yakhe okufaka phakathi umculo negalelo lakhe ekubumbeni isizwe kwezepolitiki nakusikompilo.

Usuku lomngcwabo lwaziwa yilabo abasondelene nomndeni kuphela kangangokuba nabemithombo yezindaba kabanikezwanga imininingwane.

Ngolwesine umndeni umemezele ukuthi umngcwabo kabra Hugh uzohanjelwa kuphela wumndeni, yizihlobo nabangani. Abezindaba nomphakathi jikelele abavumelekile.

Ushone ngemuva kokuxinwa wumdlavuza wamankwahla, waze waphoqeleka ukuhlaba ikhefu ekwamukeleni izicelo zokuyocula.

Ngokwejwayelekile uma kudlula emhlabeni iqhawe elisezingeni likabra Hugh kuyaye kungenelele nohulumeni ezinhlelweni zomngcwabo kodwa umndeni ukubeke kwacaca ukuthi ezimfunweni zakhe wayecacisile ukuthi kungenziwa lokhu kowakhe umngcwabo, ufuna kube ngowomndeni nabasondelene nawo kuphela.

Kungasa emnyango uma kungabalwa konke akwenzile kule mboni angene kuyo eseyibhungu njengoba eshone esekhiphe amaalbhamu angama-49.

Ngale komculo uphinde waklonyeliswa yizikhungo eziningi njengoba umculo wakhe kungewona nje ojwayelekile kodwa ebewusebenzisa nokulwa nokunyathelwa kwamalungelo abantu.

LAPHA ubra Hugh uthathwe nesinye isihlabani se-jazz ubakithi Khumalo.

KULESI unobarney Rachabane, Tony Cedras, Vincent Nguini wasecameroon, no-andy Snitzer waseUSA

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.