ZOWAKHA MBATHA

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedi Sizungu -

ngoba uyaye ubone nakwezepolitiki. Kubi ngoba bona njalo laba abasihlebelayo bathi bese kukhona nemiyalezo ebigudla khona ngaphakathi, inxenxa ukuba usbongie angakwamukeli ukuqokwa kwakhe.

Yini ngempela eyenze ukuba kungabekwa uzandile ekubeni enesipiliyoni esikhulu kunosbongie ngoKhozi FM.

Siyibheke ngabomvu ingqathu ezodlalwa njengoba aziwa amagama abasakazi abathandwa yilaba ngokwehlukana kwabo.

Esikunxusayo nje wubulungiswa uma sekwenzeka lezi zinguquko, kungabi netiye, sifakelwe abasakazi abangazi lutho ngoba nakhu nje besondelene nabaphathi.

Kuzomele nehhovisi elikhulu lingenelele ekuxazululeni lokhu kungaboni ngaso linye kungaze kufike kwelinye izinga, sizwe sekuthiwa sekukhona abaphathwa ngamakhanda angapheli.

*Singayithokozela kakhulu neyakho imibono ngakho konke okuthinta ezemisakazo kule email engezansi nasezinkundleni zokuxhumana okutholakala kuzo umbhali. Instagram: @zowakha Facebook: Zowakha Mbatha Twitter: @Zowakha

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.