ISIBAYA

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

U-BEAUTY nolillian bazithola bebhekene nenkinga, bathola usizo kumuntu ababengamcabangi. U-pleasure uzama ukuthola izindlela zokukhokhela umandla amkweleta kona. Abakwazungu bakhathazekile ngosiphokazi. U-judas akajabule ngesinqumo sikabeauty sokufuna usizo esitheni. Isimo sikasiphokazi sibi futhi kucacela noma ngubani. U-pleasure uzocela usizo kumam’ Ntuli. Umpiyakhe ushaya ngonyawo phansi ngabakwangwenya. Umabuyi noduma baphikisana ngokubaluleka komndeni. Ujabu ujabule ngesinqumo sikayise. Usiphokazi uvuma iphutha lakhe kuphumelele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.