UZOGWETSHWA NGOLWESIBILI OBULALE ABASHANA NGENXA YOMSHWALENSE

Ilanga langeSonto - - Izindaba - NOMFUNDO NGWANE

AKAZANGE alubhade enkantolo unina wezingane ezine ezagwazwa zabulawa ngumfowabo ngonyaka ophelile ngoba efuna imali yomshwalensi.

Umnu Ben Mbhele (32) waKwanzimakwe, eport Edward, obevele enkantolo enkulu emgungundlovu ngolwesine nangoLwesihlanu, uwavume wonke amacala akhe okugwaza abulale abashana bakhe. Unina wezingane, unkz Silindile Mbhele, akazange azihluphe ngokuya enkantolo ngenxa yokuthi namanje akakakulungeli ukubhekana nomfowabo.

Umnu Mbhele ubeqhaqhazela enkantolo ngesikhathi kufundwa isitatimende sakhe azisayinele sona, evuma ngokwakhe ukuthi wababulala abashana bakhe ngonyaka ophelile.

Lesi sitatimende besichaza ukusuka nokuhlala kwendaba, ukuthi wakuhlela kanjani ukubulala laba bashana bakhe abane okungoLwandile, ubandile, usphindile nolwandle, ebambisene nomngani wakhe umnu Sbongiseni Nyawose.

Kulesi sitatimende kuvela ukuthi umshwalense abebhalise kuwo abashana bakhe uwuthathe ngozibandlela (December) ngowezi-2016. Kuvele ukuthi ubenemishwalense emine, wagcina ekhokhelwe ngemithathu.

Kuthiwa akakhiphanga ngisho isenti kule mali lokuba kungcwatshwe abashana bakhe. Kuso isitatimende, uthi wasukelwa ngumngani wakhe, umnu Nyawose, owamtshela ukuthi unecebo elilula elingabasiza ukuba bacebe ngokushesha.

Wamtshela ukuthi kunenyanga esethekwini edinga izindlebe zezingane, wabe esemcebisa ngokuba babulale izingane zikadadewabo ukuze bathole lezi zindlebe. Uthi uqale wanqaba ukwenza lokhu, kodwa wagcina eseze walingeka ngenxa yemali.

Uthi mhla lulunye kumandulo (Septetmber) ngowezi-2017, usuke emqashweni wakhe ngezithuba zantambama sebehlelile nomnu Nyawose ukuthi bayobulala abashana bakhe bexhumana ngocingo.

Uthi ufike kubo izingane zamjabulela zibona umalume wazo. Bezihleli zodwa unina engekho. Bafike banyusa umsindo kamabonakude babe sebeqala bezikhuleka ngentambo. Uthi uphume eyochama emnyango wabuya umnu Nyawose eseyibulele ingane yokuqala wabe esemnika ummese wokuba naye abulale elandeyo.

Nebala uthi wenze ngokomyalelo wagwaza umshana wakhe oyedwa, abebesele baqedelwe nguMnu Nyawose yena esebanjwe yisibibithwane.

Uthi baqede ukwenza lokhu wabe esebuyela emqashweni wakhe. Uthi uze wathola ucingo ngakusasa ekuseni ukuthi sekwenzeke umonakalo. Kuvele ukuthi umnu Mbhele ubanjiswe ngumakhalekhukhwini wakhe oveze ukuthi ngesikhathi kubulawa izingane zakhe, ubudonsa egcekeni kubo.

Amalunga omphakathi waKwanzimakwe abekhona ngesikhathi kufundwa isitatimende, abezwakala equma. Bekuthi awamudle amfele ngesikhathi umsolwa ehleli ebhokisini, ijaji lingakangeni enkantolo.

Abemchapha ngenhlamba, embiza ngombulali ongenanembeza, ozicabangela yena kuphela. Umnu Mbhele kulindeleke ukuba agwetshwe maduzengamacala okubulala amlahlile.

Kuthiwa akazange akhiphe ngisho isenti lokuba kufihlwe izingane yize ebesethole yonke imali yemishwalensi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.