Uqhekeko eqenjini likamaskandi kubangwa indaba yezezimali

Ilanga langeSonto - - Izindaba - JOHN HLONGWA NOMTHOBISI SITHOLE mthobisis@ilanganews.co.za

SIBONDWE sashiywa nephini phakathi eqenjini likamasikandi, Ondabuzekwayo.

Leli qembu lakhiwe ngabaculi abathathu okungu-ali Mgube, umjikijelwa “Ichalaha likashafuza” Ngubane nomthandeni “Igcokama Elisha” Manqele. Indaba isuke ngemuva kokuqubuka kwenkinga yokungathembani, wukuhlebana nezinsolo zokuthi omunye wabo udla imali.

Igcokama Elisha likhala ngoMjikijelwa elithi ubelikhuluma kabi kubalandeli, ethutha nezindaba eziyimfihlo ayozitshela oke waba yimbangi enkulu yalo (iqembu), ukhuzani “Ndlamlenze” Mpungose.

Igcokama likhala nangokuthi kuwona wonke ama-albhamu abawakhiphile kuleli qembu, lona alizange lihlomule. Kwenye yalawa ma-albhamu, esihloko sithi “Njengohlanya,” eyaqoshwa enkampanini ukhozi Media, umthandeni uthi akatholanga lutho, u-ali Mgube ukufakazele lokhu.

Ngaleso sizathu bagcine bevumelana ngokuthi iqembu lithuthwe kule nkampani, bese izindaba zalo zenganyelwa ngumjikijelwa. Kumjikijelwa bakhiphe esihloko sithi “Omani Maker”. Nakuyona umthandeni uthi wagcina ngokuthola ur5 000 kuphela, ewunikwa ngumgube ngemuva kokubelesela kumjikijelwa efuna imali.

Umthandeni usola umjikijelwa ngokungahambi kahle kwezinto.

Uthi akaboni ukuthi isayophinde ilunge indaba yokusebenza naye ngaphandle uma (umjikijelwa) ezoshintsha indlela enza ngayo izinto.

“Ngisazimisele ngokuqhubeka neqembu Ondabuzekwayo, inqobo uma sizokhipha umjikijelwa, okungcono sithole omunye umuntu ozovala isikhala sakhe,” kusho umthandeni.

Ngokusho kwakhe, (umthandeni), u-ali Mgube ubewa evuka ezama ukuba ingxabano yangaphakathi ingaphumeli kubalandeli, nokho kwagcina kungaphumelelanga. Ekhuluma NELANGA

Langesonto umjikijelwa, uthi akusilona iqiniso ukuthi ubehleba ngomthandeni kukhuzani. Uthi ubengeke angabingelelani nokhuzani uma kuhlanganwa ngoba ubengangene ezimpini zabo.

“I-lbhamu yokuqala yoNdabuzekwayo yenziwe yinkampani abengaphansi kwayo umthandeni, ukhozi Media. Angazi lutho okuningi ngayo, kodwa eyesibili yenziwe ngoba kuyimina engathola uxhaso lwemali kusomabhizinisi ukuze iqoshwe. Imali esayithola lapho sahlukaniselana.

"Eyesithathu asitholanga lutho ngoba iduvile ezitolo abantu abayithenganga ngenxa yokuphambana kwethu.

"Mina angikaze ngibe wumngani kakhuzani, bangathi bona uma sebezwana bese kufakwa mina. Uma umthandeni enenkinga, akaqondane nami ngqo, ayeke ukulwa ngeqembu Ondabuzekwayo futhi ayeke ukukhuluma kakhulu sengathi ngumuntu wesifazane,” kusho umjikijelwa.

Ngakolunye uhlangothi umgube uthi kwi-albhamu yokuqala yondabuzekwayo, ba- nikezwe nomjikijelwa u-r10 000 umuntu ngamunye kodwa umthandeni akanikezwanga lutho futhi bamxoxela ukuthi sebeholile bona. Utshele

ILANGA Langesonto ukuthi bebengazazi-ke izivumelwano zakhe umthandeni nale nkampani (ukhozi Media).

“Umuntu oxhaphazeke kakhulu nguyena umthandeni ngoba imali engango-r5 000 uyithole kwi-albhamu yesibili nakhona ngoba wayekhala kimina ethi ngisho kweyokuqala i-albhamu akanikezwanga ngisho umthobanhliziyo, ngase ngitshela umjikijelwa wanginikeza u-r5 000 wathi angiwudlulisele kuyona le ndoda (umthandeni).

Akukho esikwaziyo okuyinzuzo ngale albhamu ebiyenganyelwe umjikijelwa, kodwa izimali besizibona impela ziphuma zingena. Into ebhidlize le nto ukungabi naqiniso kubafowethu futhi akekho engimsolayo ngalokho. Ngiyafisa kuhlalwe phansi kuxoxwe,” kusho umgube.

Ukhale kakhulu ngokuthi le albhamu yokugcina iqoshwe ngezindleko zakhe (umgube) okuyimali engango-r80 000 kodwa akatholanga ngisho isenti elibuyile ngoba iduve ezitolo ngemuva kokuba abalandeli beyidikilile ngenxa yengxabano eseqenjini.

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

KUXABENE ubendle eqenjini lomculo kamasikandi, ondabuzekwayo. Kusukela kwesokunxele ngumjikijelwa Ngubane, u-ali Mgube nomthandeni Manqele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.