UNEPHUPHO LOKUYA PHESHEYA USOMAHLAYA WAKULELI

Ilanga langeSonto - - Izindaba - THANDI ZONDI

UNESIFISO sokusabalala umhlaba wonke usomahlaya waseningizimu Afrika, umangaliso Mhlongo, osezakhele igama kulo mkhakha.

Lo somahlaya uthi uzibona esezingeni labantu abafana notrevor Noah, ukevin Hart nosteve Harvey asebezakhele igama umhlaba wonke.

“Nginephupho lokuba phesheya kwezilwandle yingakho ngisebenzisa izilimi ezimbili ukuxhumana nabantu, okuyisiNgisi nesizulu. Ngiyazi ulimi lwami lwebele ngeke lungifikise lapho ngifuna khona. Ukuze ngiye nakwamanye amazwe kumele ngishaye amahlaya nangesilungu,” kuchaza yena.

Umangaliso uthi ukube akazange athole usizo kusimphiwe Shembe ngabe akekho lapha ekhona njengamanje. Uthi nguyena muntu okwazile ukuthi amvulele iminyango emtholela nemisebenzi.

Elandisa ILANGA Langesonto ngokungena kwakhe kule ndima yezamahlaya uthi uqale ngonyaka ka-2013 eyozama inhlanhla emncintiswaneni wamahlaya.

“Ngangiphushwa ngumngani wami ethi ngoba ngihlezi ngikhuluma umbhedo kangihambe ngiye kozama. Ngenhlanhla ngabahlekisa abantu baze baphathwa yizisu, kwabe sekuwukuqala kwami kwamahlaya,” kuchaza yena.

Useke wavulela osomahlaya okubalwa kubo udusty Rich, ubarry Hilton, usimphiwe Shembe nosiyanda Maphumulo. Uthi ubarry Hilton owaziwa kakhulu ngesikhangiso sakwasavannah nguye abukela kuyena.

Le nsizwa ineziqu zobuthishela ezithole e-university of Zululand kodwa kayiziboni igxila emsebenzini wokufundisa. Uthi leziqu uzithole ngenxa yokubona ukubalululeka kokuba nento ongawela kuyo ngoba ikusasa ngeke ulazi.

“Ngeke sikubalekele ukuthi imfundo ibalulekile yingakho ngibone kubalulekile ukuthi ngiqhubeke nezifundo yize benginothando lokuba usomahlaya,” kuqhuba yena.

Emuva kwesikhathi eside emenywa emicimbini ehlukene uthi asebenza nabo kulo mkhakha bamcebise ukuthi usengakwazi ukuthi abe ne- show yakhe yedwa, yingakho eza nebizwa ngemama’s Boy ezoba mhla ka-19 kunhlaba kulo nyaka.

“Ngizobe ngikhuluma ngayo yonke into ethinta omama ezokwenza wonke umuntu acabange owakhe. Ngikhumbula owami ngesikhathi ngimtshela ukuthi ngifuna ukugxila ekubeni usomahlaya wathi ‘Njengoba ungakaze uhlekise mina la, ucabanga ukuthi uzoya kohlekisa abantu ngaphandle? Awuqale usihlekise la kuqala. Yabona nje omama bethu abamnyama ngeke ubaqonde banokwabo.”

Uthi unovalo ngokuba ngomcimbi wakhe yedwa.

“Yisikhathi senjabulo lesi kimina, nginovalo kodwa-ke ngiyethemba ukuthi unkulunkulu uzoba nami njengasemihleni,” kuphetha yena.

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

Umangaliso Mhlongo uthi kubalulekile ukuba namahlaya ehlukene ngaso sonke isikhathi ukuze izethameli ziwathokozele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.