NABANYE MABASIKE IPHETHINI KU-SISTER MCHUNU WASESUNDUMBILI

Ilanga langeSonto - - Imibono -

MHLELI, ngibona kubalulekile ukuba siyisizwe singabheki okubi kuphela okwenzekayo emphakathini esakhe kuyo. Lokhu ngikushiso okwenzekile ngomgqibelo ebusuku emtholampilo wangakithi esundumbili, emandeni.

Ngifike khona ngixakekile ngokungaphatheki kahle komntwana wami. Ngitholane nosister Mchunu obefake izingubo zobuhlengikazi ezi- maroon.

Ngivele ngaba nethemba ngendlela axoxisane ngayo nami. Umoya wakhe wenze ngelapheka emoyeni ngoba ukhulume nami njengodadewethu, iziyalo zakhe zafana nezikamama.

Ngiyafisa bonke abahlengikazi basike kuye iphethini ngendlela yokuxoxisana nabantu abasuke beze emtholampilo.

Ngisho neminye iminyango kahulumeni uma ingase ibe nabantu abanomoya kasi- ster Mchunu owenza okungaphezulu komsebenzi wakhe ingaba yindawo yabantu ngampela.

Angithi nje makaqhubeke njalo nokuba yingelosi yethemba kulaba abasuke bedinga ukubuyiselwa ithemba ikakhulukazi eminyangweni kahulumeni.

Sifiso Chiliza EMANDENI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.