UGXEKA EYOKUFAKA IZINGANE EZINKUNDLENI ZOKUXHUMANA

Ilanga langeSonto - - Izindaba - SANDILE MAKHOBA

IHLABA osaziwayo abavulela izingane zabo amakhasi ezinkundleni zokuxhumana imbongi esizakhele udumo ngezingoma ezahlukene.

Ubusiswa Gqulu owaduma ngengoma kadj Zinhle esihloko sithi “My name is” uyihlaba uyayihlikiza indaba yosaziwayo abaphendula izingane zabo osaziwayo ezinkundleni zokuxhumana.

Engxoxweni abe nayo NELANGA Langesonto utshele leli phephandaba ukuthi osaziwayo bazifakela ingcindezi engenasidingo izingane zabo ngokuzivulela amakhasi ezinkundla zokuxhumana.

Uphawula kanjena nje intatheli ibimbuza ngengane yakhe asanda kuyithola ukuthi uzoyivulela yini ikhasi ezinkundleni zokuxhumana njengabanye osaziwayo.

Uthe kubalulekile ukuba ingane izikhethele ukuthi ifuna ukuba yini ukunokuba ikhethelwe ngumzali wayo.

Uthi lokhu kuyawuphazamisa umqondo wengane igcine ingasazithathi njengengane ngoba isuke isiphila impilo yabantu abadala.

“Iyeke ingane ikhule izikhethele.

"Ingcono ingane osuke uyibona ukuthi iyayithanda into ethize bese uyayilekelelake wena njengomzali wayo.

"Okubi wukuthi ithi ingakazalwa, isidumile isinekhasi kwezokuxhumana,” kusho ubusiswa.

Uthi eyakhe ingane uzoyeseka kunoma iyiphi into eyenzayo kodwa ngeke ayikhethele ukuthi yenzeni.

“Noma engacula, inqobo nje uma ezikhethele yena akunankinga,” kuqhuba yena.

Ubusiswa usezakhele udumo ngamanoni amaningi ahlukene okubalwa kuwona ingoku, imidnight Starring, amaside Effect nezinye.

Manje ukhiphe icwecwe lakhe elisihloko sithi “Highly Flavoured”. Kulona usebenze namaciko ahlukene okubalwa kuwo UDJ Toxic, unokwazi, umaphorisa nabanye. makhoba@ilanganews.co.za

UBUSISWA Gqulu osezakhele udumo ngezingoma ezinohlonze ISITHOMBE: SITHUNYELWE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.