3. UNGITHANDA KAKHULU UMA ENGENAMALI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

PASTOR, ngalingeka ngaphinga ngenziwa yinhlalo ebiyimbi emshadweni. Okubi-ke ngijole nomuntu onenkinga yezimali. Uvele enze sengathi ungithanda kakhulu uma engenamali. Nginenkinga yokuthi angisazi noma uthanda mina noma uthanda imali yami.

IMPENDULO: Injalo-ke impilo. Kukhona izinqumo esike sizithathe sicasukile size sihlukane nabantu ebekungamele sihlukane nabo futhi basiyeke bangasishayi kodwa bese sishaywa la siya khona.

Kuyoba buhlungu kakhulu uma lo muntu onaye esekubhedela ukwedlula lo muntu ophuma kuye, sekufanele

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.