ISIDINGO

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UGABRIEL ufaka umoya wengxabano phakathi kukanina nosechaba. Isikhundla sika

Wendy sibukeleka phansi erec nokugcina kwenze ukgothalo amthethise.

Izinto ziyamlungela ulalage kodwa akazi ukuthi lezi zindaba zizofika kumyeni wakhe. Ifinyelela kwelinye izinga impi kanina nabakwamoloi kanti ulerato uzithola ehlangana nentukuthelo kanina. Ukgothalo uxabene nonina ufuna ukumbeka endaweni yakhe. Ulalage ubhekene nenkinga kuhendrik. Uwendy utshela ukgothalo ukuthi unenhlanhla engakanani yokuba nonina.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.