UBUQOTHO BUKABABA EMNDENINI BUWUKHIYE

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA

kakukhathaleki ukuthi mncane kangakanani njengokuwa kwesipuni kumele bayigweme.

Uhlala ngesinqe esisodwa iqala ize iyophela le ngqayi. Uzogxuma nesihlalo uma umfanyana wabo omncane ubeau ehlwithwa yilesi silwanyana emva kokufaka amabattery ethoyizini lebhanoyi kanti lizobanga umsindo.

Kabakwazi ngisho ukufaka isicathulo onyaweni. Kwenzeka konke lokhu ezinsukwini ezingaphezu kwamakhulu amane kanti no-evelyn usengabeletha noma inini nokuzoba yinkinga njengoba phela ingane ezalwayo iphuma impongoloze, ikhala.

Kukho konke okwenzekayo ulee ukhombisa ubuholi obuqotho njengobaba kulo mndeni kuze kube sekugcineni, nalapho efa khona ngoba evikela izingane zakhe. Okuwumthoba nhliziyo wukuthi noma efa, usuke eseyibonile ingane yakhe esanda kuzalwa futhi esexolelene nendodakazi yakhe uregan ebizitshela ukuthi uyise usola yona ngokufa komfowabo omncane. Kangiyena umuntu othanda lolu hlobo lwamafilimu kodwa le ngiyithokozelile nami, nawe ngeke uzisole. Iqale ngolwesihlanu e- cinema.

IMPELASONTO yephasika (30 March-01 April) ishintshe izinto njengoba iblack Panther isukile esicongweni kwayishumi abukwe kakhulu nakuba ibisahamba phambili ngokufaka imali njengoba bese ifake efinyelele ku-r92 398 427. Nalu uhlu oluphelele:

1. PETER RABBIT

2. BLACK PANTHER

3. TYLER PERRY’S ACRIMONY 4. READY PLAYER ONE 5. TOMB RAIDER

6. PACIFIC RIM: UPRISING 7. SUSTERS

8. GAME NIGHT

9. GNOME ALONE

10. WINCHESTER UMCULI: AMADODANA ENTANDANE ISIHLOKO: SIGIYA NAMASHINGA UHLOBO LOMCULO: MASIKANDI WALE MIHLA

UNYAKA : 2018 AMAPHUZU: 4/10 UMCULI: SONTO ISIHLOKO: UDUMO LUKUFANELE UNYAKA : 2018 AMAPHUZU: 6/10 UMCULI: GADLA NXUMALO ISIHLOKO: IPHAKELWAPHI UHLOBO LOMCULO: MASIKANDI UNYAKA : 2018 AMAPHUZU: 5/10 knowledge.simelane2ilanganews.co.za

NGU-LEE nendodana yakhe umarcus ayifundisa ubuqotho nokuhola umndeni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.