OKUNGADALA ISIFO SEZINSO

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI [ulwazi:kidneyfund.org]

IZINSO ngesinye sezitho ezibalwa phakathi kwalezo ososayensi abazibiza ngokuthi zinqala (vital organs) kwazise umsebenzi wazo unomthelela ekusebenzeni kahle kwezinye izitho zomzimba.

Phela yizona ezikhuculula ingxenye eningi yokungcola okuba semzimbeni ngenxa yokusebenza kwawo.

Ziningana izimpawu abona ngazo osehlaselwe wukugula ezinsweni, nokuthi nxa esheshe wayisukumela indaba yokuthola usizo lokwelashwa, igwemeke ingozi yokuba ukuphathwa yizo kube ngamahlalakhona (chronic).

Ezinye zezimpawu zalesi sifo yilezi: Umshobingo onegazi, amatshe adaleka ezinsweni, umshobingo one-protein, ubuhlungu ezinsweni, nokuba utheleleke ngamagciwane avela kwezinye izitho zomzimba.

Lokhu kubonakala ngokuba nemfiva, ukuphalaza nobuhlungu emhlane, ezinhlangothini naseqolo.

Abesifazane kuthiwa yibona abasengcupheni ukudlula abesilisa ngenxa yokwakheka kwemizimba yabo.

Enye inkinga eyenzeka kwesinye isitho somzimba igcine isibangela ukuba nezinso zihlabeke yileyo ebizwa nge Hepatitis C (hep C) ehlasela isibindi. Lesi sifo singabangela ukuba uphathwe yizinso.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.