ISIBAYA

Mon-fri, MZANSI MAGIC @ 20:30

Ilanga langeSonto - - Front Page -

KUNOKUNGEZWANI kwangwenya. Ujoy ubuyela ebhubesini njengoba usbu nothandeka bethokozela ukunqoba kwabo. Umehlemamba ufaka unyawo emcimbini kathandeka nosbu wokuhlamba. Ublade udinelwe usbu ngokuhlehlisa icebo lakhe lokuziphindiselela. Ujudas unika usaddam umsebenzi. Icebo likablade liyaqala ukulunga. Umehlemamba nombobozehluzo bayaqaphela ukuthi impi kayikapheli. Umehlemamba uthola izindaba ezishaqisayo. Uphumelele ukhathazekile ngothandeka nosbu. Usbu nothandeka benza umsebenzi wembeleko.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.