RHYTHM CITY

Mon-fri, e.tv @ 19h00

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

ULERATO unika uzolani nonomalanga iqatha okunzima ukulenqaba. Usuffo unquma ukuthi indlela engcono yokuzivikela ngeyokuhlasela. Ugail uzama ngayo yonke indlela ukwenza udavid abe nomona kodwa ungaphambili kakhulu kunaye ngokwemicabango. Usuffo unokusola ngengcebo entsha kasabelo. Ugail notk bayasondelana. Usabelo uthola ukugqugquzeleka ekugcineni. Urobert ubhekana nodennis kodwa akamtsheli ugail. Ugail nolerato bayaxabana. Urene uyazibuza ukuthi ngabe uselulungele yini uthando.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.