USOBISHINI OSABALALISE I- VIDEO YOKUSHAYWA KWESALUKAZI

Ilanga langeSonto - - Izindaba - THANDEKA NGOBESE NOJOHN HLONGWA

ISENKINGENI intombazane ethwebule yasabalisa i- video ebe wundabamlonyeni ezinkundleni zokuxhumana kuleli sonto, yomsolwa, umbali Buthelez,i ebhaxabula unkz Cabangile Ngcobo.

Umnu Jabulani Mdletshe, oyinduna yamacala ematshamhlophe ehluhluwe udinwe wathelwa ngamanzi ngemuva kokubona le video isisabalele ezinkundleni zezokuxhamana.

Uthi uyidonse ngendlebe le ntombazana ukuba iyigcine le video ingayidluliseli kwabanye abantu, yenzele ukuthi uma kwenzeka kuba khona icala ikwazi ukuzithethelela ukuthi yona kayimshayanga unkz Ngcobo. Ngesikhathi ILANGA Langeso

nto livakashele induna, ithe: “Le ntombazane ingidine kakhulu ngoba ngiyikhuzile ngale nto, ngayazisa ukuthi lobu bufakazi ebuphethe bubaluleke kakhulu, ngicela ingadlali ngabo.

"Ngimangalile sengizwa indaba ikhulunywa nkalo zonke. Ngizoyithwesa icala lokuhlaza isizwe ngoba ukuba ayisabalisanga le nto, ngabe akekho umuntu owazi ngayo.

"Ngomsombuluko ngibizwe komkhulu (enkosini). Yize ngibizelwe olunye udaba, kodwa sengizo- fike ngiwethule wonke umbiko kundabezitha,” kusho induna.

Ithi ishaqeke kabi kufika abanye abafana basendaweni kuyona bezoyikhombisa le video, ngemuva kokuyikhuza le ntombazane.

“Ngemuva kwalokho ngezwa kuthiwa isisabalele umhlaba wonke, abantu abakogoli sebenayo, ngavele ngakhexa.

"Ngibuze unina wayo ukuthi uyayibona yini le nto eseyenziwe yingane yakhe, isabalalisa i- video embi kanje. Uvele wadinda isililo, ethi baze bafa njengoba abantu sebengabahlasela ngisho ukubahlasela ngenxa yale nto,” kusho induna.

Isazi sezamasiko nesintu umnu Buzetsheni Mdletshe uthi ngolwazi lwakhe, obhekena naleli cala elinjena angahlawuliswa, kuye ngokuthi isizwe sivumelana ngenhlawulo engakanani.

IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

INDUNA yamacala yasematshamhlophe, ehluhluwe, ujabulani Mdletshe, idinwe ngosabalalise i-video.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.