VUKA UZITHINTITHE:

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

manje angazi ngenzenjani.

IMPENDULO: Siyabonga nje dadewethu ukuthi ukwaze ukunakekela umuntu noma esekulaxazile kepha waba nenhliziyo emnene wamzwela esegula. Kunjalo-ke nkosazane, isizulu siyasho sithi: “Umlungisi uzithela isisila.”

Kukuwena ukuzikhethela; uma uyibona impilo nekusasa, hlala. kepha uma ubona ukuthi impilo yakho isengcupheni ziphephise, umshayise ngomoya kuzosa ngokunye kuyena. Kukhona ibutho lakwazulu elalibizwa ngo“dakwawukusutha” kungenzeka nalapha yiso leso.

UMFUNDI wale ngosi uthi uzwa ubuhlungu ngenxa yesoka lakhe abelinakekela ligula okuthe uma selisindile, laqala phansi imikhutshana yalo emibi, lalokhu limethuka ngokuthi uyibhinca.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.