UYISE WEZINGANE AKAFUNI NGIYE KUBO

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

PASTOR: nginenkinga nobaba wezingane zami ezimbili. Sake sahlukana saphinde sabuyelana. Inkinga-ke manje wukuthi akafuni ngiyobona kubo, uhlale eza endlini yami nje kuphela. Ithiwani le ndaba enjena?

IMPENDULO: Dadewethu, sengathi uhlangane nezimbila zithutha kepha okungakusiza wukuba umcele kahle akuchazele isizathu esenza ukuba angathandi uvakashe kubo.

Kungenzeka ukuthi unesizathu esikhulu esingakwethusa esifana nokuthi uganiwe emakhaya noma akukho ukuphepha emndenini wakhe. Mhlawumbe uyakuphephisa kepha mncenge ukuba akutshele isizathu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.