NGISHAYWA YISOKA ELISHADELWE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

IMPENDULO: Kuhle uma uzibona ukuthi usudlebelekile, uhujwa yisifazane. Ngamazwi alula nje wena uyilabatheka elingadlulwa siketi. Kulula nje nsizwa, uma sewunqumile ukuthi ufunani empilweni, kumele zidle ekhaya ngoba lokhu okufuna emahlangeni kukhona (ekhaya). Pho ukhala ngani amakati ekhala ngobisi? Khula ube yindoda uhlale nomuntu wakho. PASTOR: Nginenkinga nomuntu wesilisa engithandana naye. Ushadile kodwa umfazi wakhe ngiyamhlonipha. Kamuva nje useshintshile, ngike ngithi ngiyafona abe nolaka esikhaleni.

Uma eke wangibona ngimi nomuntu wesilisa useyangishaya kodwa aphinde axolise, ngike ngiqunge isibindi ngithi ngiyamyeka, kuphele usuku ngimkhumbule ngife. Ngenzenjani Nceku?

IMPENDULO: Into yomuntu wumhluzi wempisi dadewethu. Kufanele ukulindele lokho ukuthi njengoba umthande wazi ukuthi unenkosikazi nje, nayo ilwa isikhwele kayifuni nendoda yayo. Nkosazane, kungcono nawe uzifunele owakho wedwa.

* Qaphela! Upastor Sithembiso Zondo ubexinekile kuleli sonto okwenze sanitholela ngokushesha umeluleki wesikhashana.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.