ZOW

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

ngesizulu nesingisi oku ezisetshenziswa kakhul selwengeza nemibhosh nza lisabalale. Sezizinin izindlela zokulalela um zikhathi zonke manje k kuze kube namuhla les sisadonsa kanzima uku okungenani ezigidini ez

Kakulula ukubholofit namba eyodwa yalo ms njengoba ulalelwa yints ekwazi ukuzisebenzisa lezi zindlela zokulalela

Omunye uzakwethu u mhlawumbe okuwumth wukuthi kawunazo izinh bafaka entsheni ezining kuvakashela izindawo e lwa (yintsha) kakhulu.

Iqiniso lithi ukuzihla nezinto ezenziwa ngaba kungayizuzela inqwaba leli imisakazo.

Kuzomele bashintshe laza ikakhulukazi njeng sesikwintwasahlobo, ba ngempela abantu abash ba singenalo ulwazi lok imali izobavumela yini.

Lo msakazo ubusuna ababalelwa ku-1.7 milli kodwa manje behlele k balelwa ku-1.6 million.

Omunye umsakazo oc

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.