AMA-SOAPIE:

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

KUTHE sizihlalele nje sixoxa nabangani bami abakhonze le mboni ngempelasonto edlule, savumelana ngokuthi kunezinto ezingasoze nje zashintsha.

Lokhu kuvele sibuyekeza izinombolo zakamuva zokulalelwa kwemisakazo njengoba kuvele ukuthi ukhozi FM lusaqengqeleza phambili nakuba sihlale silugxeka ngokuthi izinhlelo zalo kazishayi emhlolweni.

Lo mbiko okhishwa ngabeBroadcast Research Council (BRC) of South Africa, yiwona othathwa njengosemthethweni. Omunye walaba bangani bami usebenzela lona ukhozi FM, emkhakheni wezindaba kanti omunye usebenzela elinye iphephandaba nalo elibhala ngesizulu.

Esigcine sivumelana ngakho wukuthi ukhozi FM lufana nse nophuthu, yinto ongasoze wahlukana nayo noma usuzama kangakanani njengoba kunezindawo ezingangeni nhlobo khona ezinye iziteshi ikakhulukazi Kwazulu-natal (KZN) kodwa lona luyangena. Kulokhu lwenyuke lusuka ku-7.3 lafinyelela ku-7.5 million.

Esihluleke sancama wukukuqonda wukuthi kungani igagasi FM lidonsa kanzima kangaka ekubeni lusakaza

ISITHOMBE: VUMA FM

ULEKO (Motion) Ngcobo nonomfundo Mkhize abezwakala behlangene thaqa ohlelweni lwantambama kwivuma FM

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.