ISIBAYA

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

U-JERRY ujatshuliswa wukuthi usenophathina. Umpiyakhe ubeka obala izinhloso zakhe kusibongile. Uthandeka uyaqaphela ukuthi kunokuthile angamtsheli kona usbu. Uskhaleni nontandane bathola ukuthi luhambe kahle usuku lukajerry ezikhiphile. Umkabayi ubona umehlemamba eziphethe ngendlela engajwayelekile, uyamlandela. Izinto seziqala ukubalungela uskhaleni nontandane ngesikhathi ujabu ezwa bezincengela. Umkabayi nophumelele bathola imfihlo kamehlemamba. Ublade umema u-iris ukuba bayodla isidlo sakusihlwa. Umkabayi nophumelele balwela umehlemamba.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.