PHILANI NCALANE

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo -

Angithandi ukungena kwindlela esingethe ngayo izifunda njengoba ihluleka ngisho ukuzinikeza imali yanyanga zonke. Isafa iholwa ngokwenqubo yetiye njengoba kunenqwaba yabaholi okungafanele ngabe basebuholini, kodwa kuyathalaliswa ngoba bencetheza ebuholini bukazwelonke.

Okubuhlungu kakhulu wukuthi izikhulu zesafa kazikhathazeki ngokuthi ibafana kayilibambi iqhaza kwindebe yomhlaba. Ngicabanga ukuthi lokhu kudalwa wukuthi abaholi besafa bayapepenyeka beyobuka imidlalo yendebe yomhlaba, bangadliwa ngonembeza ngokuthi bashiye ibafana ngemuva.

Isafa idinga abaholi abalesabayo ihlazo, futhi abayikhathalele ibafana Bafana. Kubuhlungu ukuthi umphakathi kwawona usulahle ithemba ngeBafana. Kunenqwaba yabantu abebengazi nokuthi lesi sikwati sizodlala ethekwini ngoba kabasenendaba naso.

Akuthusi-ke ukubona umphakathi ungenandaba nebafana ngoba kwayona isafa vele kayinendaba naleli qembu lesizwe.

Akekho umzali ongalindela ukuthi ingane yakhe ithandwe ngomakhelwane ekubeni yena engayifuni kwakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.