Ubumnandi buzobuzwa olundi

Kwakhiwa isithabathaba sendawo yabo

Ilanga langeSonto - - Izindaba - NHLANHLA HUDLA

KUZOBONAKALA intuthuko engakaze ibekhona emkhakheni wezobumnandi Olundi njengoba kuzovulwa isithabathaba sendawo yobumnandi eseqophelweni eliphezulu ezokwaziwa ngeda Chillerz.

Cishe le ndawo ingenkulu kunazo zonke izindawo zobumnandi esezike zabakhona ezindawe- ni ezisemakhaya kanti kulindeleke ukuba ihehe abaculi abaningi nabantu abaqhamuka ezindaweni ezahlukene.

Umnikazi wale ndawo, umntwana unhlakanipho Zulu, utshele ILANGA Langesonto ukuthi ubumnandi buzobuzwa olundi ngezinsuku zamaholidi.

Ngokwezinhlelo, le ndawo izovulwa ngempelasonto yokuqala kuzibandlela (December). Umntwana unhlakanipho uthe:

“Inhloso enkulu yale ndawo wukwakha amathuba omsebenzi ezindaweni zasemakhaya njengoba sizoqasha abantu abangaphezu kuka-120, kwazise sifuna bengene ngokwahlukana ( shifts).

“Ngibukele kakhulu kwamax’s Lifestyle, naseyadini Lounge, ngabona kungcono ngakhele abantu bakule ndawo indawo abazokwazi ukuzithokozisa nokuphumula kuyo esezingeni eliphezulu.”

Kule ndawo kukhona i- carwash, salon, boutique, jacuzzi, swimming pool, nezindlu zokulala ezingu-18.

Kuzokwakhiwa ne- stage sabaculi abazobe benandisa.

LEZI yizakhiwo zesithabathaba sendawo yobumnandi esizovulwa Olundi okulindele ukuba idonse inqwaba yabathandi bobumnandi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.