NGIHLUKUNYEZWA NGUMYENI WAMI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UMBUZO: NGINGOWESIFAZANE oyingoduso, umyeni wami uyangihlukumeza angisazi ngenzenjani. Akafuni ukuboniswa, uvele avuke ngolaka.

IMPENDULO: Indaba kamahlukumezana nje ayamukelekile neze. Noma ngabe ukuhlukumeza ndlelani, akufuneki lokho. Uma umuntu ekuhlukumeza kusuke kufanele uthathe izinyathelo.

Umkhuba wokuhlukumezana uqala kancane, ukhule uze ufinyelele kwelinye izinga. Baningi abantu abalahlekelwa yimiphefumulo ngenxa yokuthi bahlale bathula bebe behlukunyezwa.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.