UMYENI UNGISHIYE NEZINGANE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UMBUZO: NGIDLULA kanjani ebuhlungwini obunje - umyeni wami ugwetshwe kulo nyaka iminyaka engu-15 esejele, ngisele nabantwana abancane ababili.

Kubuhlungu, ngifisa nokufa. Iyophela nini iminyaka ewu-15 ngibulawa yindlala? Ngenzenjani?

IMPENDULO: NGIYAZWELANA kakhulu nawe dadewethu esimeni obhekene naso. Yebo, lesi yisimo esingelula neze kodwa-ke sekwenzekile manje, osekumele ukwenze wena ukuba usamukele isimo sinjengoba sinjalo.

Okuhle nje wukuthi akukho muntu ofile, umyeni wakho uyaphila, kuphela nje ugcinwe endaweni yokuhlunyeleliswa kwezimilo. Futhi akusho ukuthi ngeke nisambona nabantwana - kuvumelekile ukuvakashela umuntu osuke eboshiwe ngezikhathi ezithile.

Okunye okufanele ukwazi ukuthi njengoba egwetshwe iminyaka ewu-15

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.