ISIDINGO

Ilanga langeSonto - - Ezikaqed -

UCLIVE useqala ukuzwa ingcindezi. Untando wenza isicelo esishiya ukgothalo enovalo.

Ulalage wenza isinqumo sokungavumeli ukuthi uhendrik amdonse ngekhala. Useline uthola ukuthi umkhwenyana wakhe uthandana nomqwayizi.

Ukgothalo nontando kukhulunywa ngabo ngapha nangapha. Uhendrik uyazisola ngokusiza ulalage ukuba abuyele emsebenzini. Umqondo kaseline uyagijima njengoba ezama ukuhlanganisa okuthile. Untando ususa amandla akhe kunina Zamdela. Ulincoln umangaza ulalage ngesimemo abengasilindele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.