UBANI NJE ONENDABA NOBHAR

Ilanga langeSonto - - Ezikaqed -

NGICELA onesineke achazele lo mculi owaduma kudala okuthiwa ubhar ukuthi izingane zamanje azimazi. Ngimbone komunye umcimbi ehamba ecasha ekhokhoba, ngiyasola ubecashela abantu ukuthi bangamboni. Kodwa Bhar usungaze uziphule iqolo nje ucashela abantu abangakwazi, yini ngempela? Hamba kahle nje ukhululeke ngoba akekho umuntu ozokubona. Lezi zingane zamanje zizazela unasty C, hhayi wena. Ngathi ngisho IBIG NUZ isizihambela ngokukhululeka ingavinjwa muntu. Wena-ke ucabanga ukuthi ubani ongavimba wena?

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.