RHYTHM CITY

Ilanga langeSonto - - Ezikaqed -

UTK unikezwa elinye ithuba ko-dwa kunokwenzeka ukuthi ba-yamdoba, ufuna usizo luka

Gail. Usabelo nojafta bayaxabana. Ugail untshontshela

UTK ama-futha, yena uwanikeza usuffo. Umzi nosuffo bayasondelana.

Ukugqugquzelwa nguzodwa kwenza upuleng abe namaphupho amakhulu. Udavid udlala ngogail kodwa lokho kugcina sekuveza iqiniso obala. Iphupho likapuleng lokuqhubeka nokufunda libhekana nezingqinamba. Umzi norene bathatha igxathu eliya phambili. Ugail ukhipha iqiniso kudavid.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.