SCANDAL!

Ilanga langeSonto - - Ezikaqed -

ABAFELOKAZI ababili bayasabisana kodwa omunye ugcina ephumelele. Indodakazi iphoqeleka ukuba ikhulume iqiniso linjengoba linjalo kuyise. Owesilisa uzama ukulungisa isimo phakathi kwakhe nowesifazane ake axabana naye phambilini.

Kusuka ingxabano ngesikhathi kufundwa incwadi yefa. Uwesley uqala ukuba nemizwa yowesifazane omncane kunaye. Ugloria ukhathazekile ngokuthi akekho omkhumbulayo emsebenzini. Indodakazi ikhathazwa yindlela uyise asebukeka ngayo. Kuba noqhekeko kwabazwanayo ngenxa yokugonyuluka koyedwa.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.