Umzala ulungisela ukuyobona ubonang ejele

Ilanga langeSonto - - Front Page -

THIXO, ngathi sengiyabona lo nontandakubukwa ongubonang Matheba esesejele! Maye babo, ukuphapha kungaphela nya.

Usize-ke ntomb’nkulu ungalenzi iphutha lokungayi enkantolo mhlaka-4 October uyobhekana nalezi nsolo obekwe zona zalo mkhuba wokungakhokhi i- tax.

Kahle hle nisuke ningasakhokhi ngani kanti okukakhesari? Seningaze nizithele ngehlazo nje. Anobukela kumzala - ngeke uzwe nje kuthiwa umzala wenze into ebhedayo.

Ake ngixwayise nalo sisi okuthiwa nguzodwa Wabantu osedumile kodwa engingazi ukuthi wenza msebenzi muni - ungisize dade, ukhokhe i- tax ngoba uma ungakhokhi sizokubamba.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.