AMAJUDA AZOBUNGAZA INKOSI BUTHELEZI

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

UMPHAKATHI wamajuda uzobungaza inkosi Mangosuthu Buthelezi ongumholi wenkatha Freedom Party (IFP), ophinde abe ngundunankulu kazulu Jikelele, emcimbini ozokuba seglenhazel Shul Yeshiva College Campus, egoli, kusasa ngomsombuluko ntambama.

Ubudlelwano phakathi kwenkosi Buthelezi nekwazulu-natal Jewry, budala futhi buthele izithelo ikakhulukazi ekulweni negciwane lesandulelangculazi nokusiza ekufukuleni ezemfundo emiphakathini entulayo.

Inkosi Buthelezi isizame kaningi ukungenelela embangweni okhona phakathi kwesizwe sakwa-israel namapalestine, kanti isike yavakasha izikhawu eziningi kwa-israel nge- nhloso yokudala ubudlelwano obuhle phakathi kweningizimu Afrika namajuda.

Ngalobu busuku isizwe samajuda sizobe sizibongela enkosini Buthelezi, siyihalalisela ngokuhlanganisa iminyaka engama-90 ibona ilanga.

Kwenzeka lokhu nje, bekunezindumezulu zemicimbi yokubungaza usuku lwayo (inkosi Buthelezi) lokuzalwa.

Kule micimbi izikhulumi eziningi ebezivela emhlabeni wonke jikelele, ziyichaze ngokuthi iyohlala isemlandweni waleli zwe njengomholi owalwela inkululeko yabantu bakubo ngokuthula.

Abanye bayichaze ngokuthi iyinkosi enoxolo ethethelelayo. knowledge.simelane@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.