SIZIPHOLELE:

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UKUGANELA ebukhosini nazemzini onabo bonke ubukhazikhazi obudingwa wumuntu wesifazane akuzange kumenze ahlale anethezeke, akhohlwe wukusebenza undlunkulu uzama kamabaso Zulu (31) ongumlingisi emidlalweni kamabonakude.

Lo mlingisi, oganele ekubhenseni Royal Family olundi - ugane umntwana Prince Zulu. Uthi ukungena emndenini onothile kumenze wasebenza kakhulu, ngokuzikhandla.

Ngaphandle kokuba ngumlingisi, uphinde abe ngusomabhizinisi okuthandayo ukusiza abanye abantu, ikakhulukazi abesifazane.

Undlunkulu uzama ube nenkulumo ekhethekile NELANGA Langesonto, wachaza kabanzi ngempumelelo yakhe. Ukulingisa kuyena akuyona into yamanje njengoba abantu bezoqala ukumbona maduze emdlalweni kamabonakude okhonjiswa nsuku zonke phakathi nesonto kwi-e.tv, Imbewu: The Seed.

Yize noma engavelanga isikhathi eside emdlalweni imuvhango kodwa uthi ukusebenza khona kwamnikeza isipiliyoni okuyisona esimsizayo njengamanje.

“Abantu bayasho nje ukuthi ngalingisa kumuvhango kodwa angihlalanga kakhulu laphaya, wukuthi nje ulwazi engaluthola khona yilona lolu olungibeke la engikhona manje. Mina ngivele kakhulu emidlalweni esakazwa kumzansi Magic, lapho abembewu bengibone khona,” kuchaza yena.

Lo mlingisi uzodlala indawo ka-ayanda Zulu emdlalweni Imbewu. Uzobe engudadewabo womyeni kaleleti Khumalo.

Uzigqaja kakhulu ngokusebenza nabalingisi asebemnkantsh' ubomvu, okubalwa kubo naye uleleti Khumalo.

Uthi enye yezinto ezimenze wakujabulela ukusebenza kwimbewu ukuthi abantu asebenza nabo, bangabantu abahlonishwayo emkhakheni wezokulingisa.

“Ngizizwa ngihloniphekile kakhulu ukusebenza noleleti Khumalo, umuntu engangimbukela kumabonakude ngisemncane. Sengizibona ngiwumlingisi omkhulu,” kusho yena.

Lo mlingisi uthi uzofike ashukumise inkundla kulo mdlalo njengoba ezoqala umndeni wakhe omusha, ozihluphekelayo, ozobe uhlala embumbulu.

“Abantu abaningi ngizobashiya bekhexe imilomo, engingakusho nje ukuthi okwamanje abathule babukele, bazobona ukuthi yini le engiza nayo,” kusho yena.

Uthi unethemba lokuthi lo mdlalo uzomthatha umbeke kwelinye izinga. Ubonga kakhulu abaphathi balo mdlalo ngokumnika le ndawo ayidlalayo ngoba ubesezitshele ukuthi uyakuyeka ukulingisa.

“Uthando lwami lokulingisa luvuselelekile ngenxa yendawo engiyidlalayo kwimbewu, sengifuna ukulingisa ngize ngibe yisalukazi,” kusho

yena.

Uthando lokulingisa luvuselelekile ngenxa yendawo engiyidlalayo

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.