Ingcindezi iyisilonda esikudla wedwa

Umfumfu yinyanga yokuqwashisa ngalesi sifo

Ilanga langeSonto - - Izindaba - AYANDA BUTHELEZI

UKUSABALALA kwezindaba zokunyamalala kukasomabhizinisi osemncane wasegoli ezinsukwini ezedlule, usbusiso Ngwenya, webhizinisi lamasokisi asesitayeleni iskinny Sbu Socks akuzamazamisanga kuphela izinkundla zokuxhumana kodwa kubeke obala umthelela wengcindezi intsha yaseningizimu Afrika ebhekene nayo kulezi zinsuku.

Lo somabhizinisi ozibiza ngo-@ skinnysbu, onomkhiqizo wamasokisi adayisa kwesinye sezitolo ezinkulu ezidayisa izimpahla zabesilisa, ngomsombuluko wesonto eledlule ubhale umyalezo odonse amehlo ngomuzwa anawo ofikisa usizi othi: “Ngiphelelwa yithemba - sengizame konke enginakho, ngadayisa imoto yami ukufukula ibhizinisi lami, ngasebenzisa yonke imali ebengiyilondolozile naleyo ebengiyithola ngemisebenzi eyehlukene ebengiyenza ngithi ngizama ukukhulisa ibhizinisi. Abukho ubukhazikhazi, ngikhathele, ngitubekile. Ngikhona nje.”

Ngemuva kosuku ebhale lo myalezo kusabalale izindaba zokuthi unyamalele akasatholakali nasezingcingweni, okuyikhona okuzamazamise izinkundla zokuxhumana.

Ngolwesihlanu ngalo isonto eledlule kwehle amaphaphu sekuzwakala ukuthi ugcine etholakele.

Lokhu kufakazelwe wumyalezo omude awubhale ekhasini lakhe echaza kabanzi ngezingqinamba abebhekene nazo empilweni nasebhizinisini lakhe. Lo myalezo bekuvela ukuthi uwubhale ekwesinye sezibhedlela ezelapha ngokwengqondo ( psychiatric clinic).

ONGOTI bathi ingcindezi ayelapheki kodwa iyalawuleka ngemishanguzo yayo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.