Bangenisa ngesitayela saselokishini

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ayandab@ilanganews.co.za AYANDA NOCEBO BUTHELEZI

IVUKE yazithatha intsha ethekwini esebenzisa ulimi olukhulunywa kakhulu emigwaqweni yasemalokishini yalwenza uphawu lwemfashini eheha abaneminyaka ephakathi kuka-15 abazibiza ngama- cool kids nabaneminyaka engu-30, abazibiza ngama- cool adults.

Elokishini kuyaziwa ukuthi uma ukhuluma ngomswenko kusuke kudliselwa ngendwangu. Kanjalo nesisho esithi “Eish san” siyingxenye yokusetshenziswa kolimi “ngamajitha” lapho kusuke kukhulunywa, kubatshazwa noma kunconywa into ethile.

Luvundululwe yileli siko laselokishini ugqozi lwamalebuli amabili asungulwe yintsha umanqoba Chili (24) wasewaterloo welebuli imswenko Addict nonkosenhle Mabanga (28) wakwanongoma kodwa osezinze e-avoca Hills welebuli i-eish San.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.